ณ นคร
ข่าวสารใหม่ บันทึกข้อมูล : วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียนญาติพี่น้องสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ ร่วมกันไว้อาลัยคุณเสาวลักณ์ ณ นคร ญาติผู้ใหญ่ ชั้นที่ ๖ เชื้อสายเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) อายุ ๑๐๙ ปี ในวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ (ศาลา ๙) ช่วงเช้า เคลื่อนศพออกจากสุสานเวลา ๙.๐๐ น. ร่วมรับฟังธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ช่วงเย็น ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม เวลา ๑๘.๓๐ น.

สำหรับวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีพิธีเวียนศพรอบเมรุ เวลา ๑๖.๐๐ น. และพระราชทานเพลิงศพในเวลา ๑๗.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน : โพสต์ไว้ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑


ข่าวสาร บันทึกข้อมูล : วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่อง :
 ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล ครบรอบ ๕๐ วัน คุณเสาวลักษณ์ ณ นคร

ในนามมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ โดย คุณสมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ ขอขอบพระคุณญาติพี่น้องสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ทุกท่านที่เดินทางมาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล ครบรอบ ๕๐ วัน การจากไปของ คุณเสาวลักษณ์ ณ นคร ปูชนียบุคคลอันเป็นที่เคารพยิ่ง ผู้มีส่วนสำคัญต่อการวางรากฐานงานของมูลนิธิฯ ร่วมกับคุณพร้อม ณ นคร ประธานฯ ผู้ก่อตั้ง ซึ่งยังประโยชน์มากมายไว้กับสกุล

โดยเฉพาะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของสกุล โกมารกุล ณ นคร และจาตุรงคกุล คือ คุณโอภาส จาตุรงคกุล, คุณภราดา จาตุรงคกุล, คุณตนุชธ์ โกมารกุล ณ นคร และคุณสมพงษ์ โกมารกุล ณ นคร ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยคุณสมใจ ณ นคร ในนามของมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพ ณ ศาลา ๕ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ : ท่านสามารถชมประมวลภาพทั้งหมดได้ที่ เพจเฟสบุ๊คของ มูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ ที่ https://www.facebook.com/kncfdnpage


ข่าวสาร บันทึกข้อมูล : 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง :
 งานพิธีศพ คุณเสาวลักษณ์ ณ นคร
ในนามมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ โดย คุณสมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ ขอขอบพระคุณญาติพี่น้องสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ทุกท่านทั้งที่เข้าร่วมงานไว้อาลัยและฟังสวดพระอภิธรรม รวมทั้งร่วมแสดงความเสียใจผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมูลนิธิฯ เนื่องในงานศพ คุณเสาวลักษณ์ ณ นคร ชั้นที่ ๖ เชื้อสาย เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) น้องสาว คุณพร้อม ณ นคร อดีตประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ และผู้อุปถัมภ์คนสำคัญของมูลนิธิฯ

โดยเฉพาะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้ง ๓ สกุล คือ คุณตนุชธ์ โกมารกุล ณ นคร, คุณโอภาส จาตุรงคกุล, คุณภราดา จาตุรงคกุล และ พลเรือเอก นายแพทย์ สุริยา ณ นคร ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. โดยคุณสมใจ ณ นคร ในนามของมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพ ณ ศาลา ๑๐ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
หมายเหตุ : ท่านสามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่ เพจเฟสบุ๊คของ มูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ ที่ https://www.facebook.com/kncfdnpage


ข่าวสาร บันทึกข้อมูล : วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง :
 ภาพข่าวล่าสุดสำหรับบันทึกในเมนู ๐๒-ภาพข่าว
ข่าวสาร บันทึกข้อมูล : วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง : งานบูชาคุณบรรพชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของคนในสกุล ณ นคร, โกมารกุล ณ นคร และจาตุรงคกุล คือ เก๋งจีน วัดประดู่พัฒนาราม ที่ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมศิลปากรว่าเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กับอัฐิพระโอรส เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) อย่างเป็นทางการ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ณนคร.com/16778090/ภาคผนวก-บทที่-๑-เก๋งจีนพระเจ้าตาก-วัดประดู่พัฒนาราม)

ในปีนี้ทางมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ โดยประธานมูลนิธิฯ คุณสมใจ ณ นคร, รองประธานฯ คุณภาณุจรัส ณ นคร, คุณตนุชธ์ โกมารกุล ณ นคร ผู้อาวุโสของสายสกุล โกมารกุล ณ นคร และ ดร.ชินเวศ สารสาส หลานทวดพระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด ณ นคร) ผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงเก๋งจีนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งนี้ ร่วมกันจัดงานบูชาคุณบรรพชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขึ้น

ในงานได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, พลโท โอฬาร รักษพรรณ์ อดีตที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ ๔, พลตรี พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔, พันเอก ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองเสนาธิการมณฑล ทหารบกที่ ๔๑, ข้าราชการกรมศิลปากร, ข้าราชการทหาร ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมงาน
 
โปรดติดตาม ภาพทั้งหมด เกือบ ๑๐๐ ภาพ ได้ที่ https://www.facebook.com/kncfdnpage : ขอบพระคุณภาพจาก : คุณวชิรพงศ์ ยศเมฆ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 21,628