ณ นคร
ข่าวสารใหม่ บันทึกข้อมูล : วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง : ภาพข่าวล่าสุดสำหรับบันทึกในเมนู ๐๒-ภาพข่าวข่าวสารใหม่ บันทึกข้อมูล : วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง : งานบูชาคุณบรรพชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของคนในสกุล ณ นคร, โกมารกุล ณ นคร และจาตุรงคกุล คือ เก๋งจีน วัดประดู่พัฒนาราม ที่ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมศิลปากรว่าเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กับอัฐิพระโอรส เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) อย่างเป็นทางการ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ณนคร.com/16778090/ภาคผนวก-บทที่-๑-เก๋งจีนพระเจ้าตาก-วัดประดู่พัฒนาราม)

ในปีนี้ทางมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ โดยประธานมูลนิธิฯ คุณสมใจ ณ นคร, รองประธานฯ คุณภาณุจรัส ณ นคร, คุณตนุชธ์ โกมารกุล ณ นคร ผู้อาวุโสของสายสกุล โกมารกุล ณ นคร และ ดร.ชินเวศ สารสาส หลานทวดพระยานครกุลเชษฐ์มเหศรภักดี (เอียด ณ นคร) ผู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงเก๋งจีนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งนี้ ร่วมกันจัดงานบูชาคุณบรรพชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขึ้น

ในงานได้รับเกียรติจาก นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, พลโท โอฬาร รักษพรรณ์ อดีตที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ ๔, พลตรี พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔, พันเอก ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองเสนาธิการมณฑล ทหารบกที่ ๔๑, ข้าราชการกรมศิลปากร, ข้าราชการทหาร ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมงาน
 
โปรดติดตาม ภาพทั้งหมด เกือบ ๑๐๐ ภาพ ได้ที่ https://www.facebook.com/kncfdnpage : ขอบพระคุณภาพจาก : คุณวชิรพงศ์ ยศเมฆ

#3 โดย: ใครพอตอบได้บางครับ [IP: 110.77.136.xxx]
เมื่อ: 2018-05-07 08:54:45
อยากทราบว่าตราประจำตระกูลเริ่มใช้เมื่อราชกาลที่เท่าไรครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 15,466