สายสกุล

สัดส่วนหลานปู่เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ชั้นที่ ๔ สายสกุล ณ นคร, โกมารกุล ณ นคร และจาตุรงคกุล ภาพสะท้อนจำนวนญาติพี่น้องจากอดีต สู่ปัจจุบัน และอนาคต

ตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปรับปรุงทำเนียบสกุลให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ฐานข้อมูลจากหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายนับ ณ นคร เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๓๙ และเอกสารอื่นที่น่าเชื่อถือ

เริ่มศึกษาวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ผังการจัดลำดับสายสกุล โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ลำดับที่ ๑ ฐานข้อมูลจากหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายนับ ณ นคร เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๓๙ ... บันทึก : วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

 

ในการปรับปรุงทำเนียบสกุล โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล เราจะเริ่มจาก ๓ สายแรก คือ ๑. โกมารกุล ณ นคร, ๒. ณ นคร สายเมืองนคร และ ๓. จาตุรงคกุล ก่อน

หลังจากนั้นค่อยจัดลำดับ ณ นคร จากสายที่มีผู้สืบทอดน้อยที่สุด ไปหามากที่สุด โดยใช้กราฟสัดส่วนหลานปู่เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ชั้นที่ ๔ ข้างต้นเป็นเกณฑ์

โดยเริ่มต้นด้วย สายหลักของผู้สืบสกุล โกมารกุล ณ นคร เป็นอันดับแรก (((ไฮไลท์ในชั้นที่ ๖ เป็นส่วนสำคัญ))) ไม่อยากให้มีการตกหล่น สำหรับเชื้อสายฝ่ายชายผู้มีทายาทสืบสกุล เพราะจากนี้ไป รายชื่อของท่านเหล่านี้ จะเป็นหลักในการนับชั้นลงไปของลูกหลาน ซึ่งปรารถนาเหลือเกินที่อยากให้ผู้ใช้นามสกุล โกมารกุล ณ นคร ทุกๆ คน มีรายชื่อปรากฎอยู่ในทำเนียบ เพื่อบอกเล่าเชื้อสายสู่ลูกหลานคนรุ่นต่อไปได้อย่างเต็มภาคภูมิ ... โพส : วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐

 

Visitors: 8,071