กรรมการฯ

มูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ อันประกอบด้วย โกมารกุล ณ นคร และจาตุรงคกุล ขอขอบพระคุณตัวแทนจากสายสกุล โกมารกุล ณ นคร คือ คุณโกมารชาติ โกมารกุล ณ นคร บุตร เรืออากาศเอก ชาติชาย โกมารกุล ณ นคร กับคุณอรวรรณ โกมารกุล ณ นคร หลานลุง พลตำรวจเอก ประยูร โกมารกุล ณ นคร อดีตกรมวังผู้ใหญ่ หลานปู่ คุณใช่ โกมารกุล ณ นคร ผู้เป็นบุตรพระศรีไกรลาศ (เชื้อ) ผู้สืบเชื้อสายเจ้าพระยามหาศิริธรรม (เมือง หรือน้อยใหญ่) บุตรชายคนโตของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) กับท่านผู้หญิงอิน

และขอขอบพระคุณตัวแทนจากสายสกุล จาตุรงคกุล คือ คุณพนอพันธุ์ จาตุรงคกุล ธิดา คุณไพศาล จาตุรงคกุล กับคุณปราณี จาตุรงคกุล หลานปู่ พันตำรวจเอก ขุนโสตถิชัย จาตุรงคกุล หลานย่า คุณพันธุ์ (โกมารกุล ณ นคร) ชั้นที่ ๖ ธิดา พระศรีไกรลาส (เชื้อ) กับคุณสมบุญ หลานทวดร้อยโท ป่า จาตุรงคกุล ผู้สืบเชื้อสายพระยาเสน่หามนตรี (น้อยเอียด) บุตรชายคนเล็กของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) กับท่านผู้หญิงอิน

บัดนี้มูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ อันประกอบด้วย โกมารกุล ณ นคร และจาตุรงคกุล มีสมาชิกอันเป็นตัวแทนครบทั้ง ๓ สกุลแล้ว ต่อแต่นี้จะได้ร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์แก่บรรพชน และวงศ์สกุลสืบไป จึงเรียนมาเพื่อญาติมิตรในสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ อันประกอบด้วย โกมารกุล ณ นคร และจาตุรงคกุล เพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศไว้ ณ วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

 

Visitors: 8,071