๑. พิธีมหาพุทธาเทวาภิเษก พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอรุณฯ

กิจกรรมของมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ ... วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่อง ประธาน มูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ คุณสมใจ ณ นคร ได้รับเกียรติเรียนเชิญเข้าร่วมงานเป็นประธานร่วมในพิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษกพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชของชาววัดอรุณราชวราราม ณ พระวิหารน้อย หน้าพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามที่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในช่วงบ่าย
ถือเป็นเกียรติแก่คนในสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ อันประกอบด้วย โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล เป็นอย่างสูง ในฐานะผู้สืบเชื้อสายจาก เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกับเจ้าจอมมารดาปราง ที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน โดยมี คุณวิทย์ วัดอรุณฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการ มี ท่านพลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานท่านที่ ๑ ... งานจัดได้ยิ่งใหญ่มาก สมกับที่ชาววัดอรุณราชวรารามเคารพเทิดทูนพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
คุณสมใจ ณ นคร ในฐานะประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ เป็นสุภาพสตรีเพียงคนเดียวในหมู่ประธานร่วม ซึ่งเป็นทหารหาญ ตำรวจ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่างๆ น่าปลื้มใจ และน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยในงานมี ลูกหลานในสุกล ณ นคร และสายสัมพันธ์ เข้าร่วมด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
ในระยะหลังๆ นี้ งานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ให้เกียรติเรียนเชิญ ประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ คุณสมใจ ณ นคร ล้วนเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้เห็นว่า ทุกๆ ท่านที่เรียนเชิญ มองเห็นคุณค่าของสกุลเราเป็นอย่างสูง ในฐานะสกุลผู้สืบสายจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ดังนั้นพวกเราลูกหลาน หากมีโอกาสจึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงพลังความรักและความสามัคคีในสกุล ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งและความภาคภูมิใจให้แก่วงศ์ตระกูลของเรา อันประกอบด้วย โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล สืบไป

 

Visitors: 8,071