เจ้าเมืองนครฯ

หมายเหตุ : ขอบพระคุณภาพปกหนังสือ จากผลงานการลงสีภาพเก่าขาวดำให้กลับกลายเป็นภาพใหม่ที่มีสีสันสวยงามราวกับมีชีวิต โดยเพจเฟสบุ๊ค ในนาม ฉายานิทรรศน์ ให้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง (https://www.facebook.com/ฉายานิทรรศน์-1451876605112634/…)

ภาพปกหน้า : เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร) เจ้าเมืองลำดับที่ ๕ และเจ้าเมืองคนสุดท้ายของเมืองนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ : ขอบพระคุณภาพปกหนังสือ จากผลงานการลงสีภาพเก่าขาวดำให้กลับกลายเป็นภาพใหม่ที่มีสีสันสวยงามราวกับมีชีวิต โดยเพจเฟสบุ๊ค ในนาม ฉายานิทรรศน์ ให้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง (https://www.facebook.com/ฉายานิทรรศน์-1451876605112634/…)

ภาพปกหลัง : นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) เสนาบดีกระทรวงกลาโหมในรัชกาลที่ ๖ และ ๗ ผู้ได้รับพระราชทานนามสกุล ณ นคร เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๕๖

Visitors: 8,071