๐๓-เจ้าเมืองนครฯ

 หนังสือ สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์

ในการจัดทำหนังสือ "สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์" แอดมิน ภณ ณ นคร ดำเนินการเรียบเรียงขึ้นร่วมกับอาจารย์วันพระ สืบสกุลจินดา ปิยมิตร เพื่อเป็นการบูชาคุณแห่งบรรพชนเป็นที่ตั้ง โดยมีบิดาของแอดมิน พลอากาศโท ภิญโญ ณ นคร เป็นผู้สนับสนุน หนังสือชุดแรกทำขึ้น จำนวน ๒๐ เล่ม บิดาให้พิมพ์แจกจ่ายไปยังห้องสมุดต่างๆ อันจะเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณแห่งบรรพชน ด้วยทุนทรัพย์ของท่าน

ต่อมามีญาติมิตรที่ทราบและต้องการอ่าน แอดมินจึงทำการเปิดจองเพื่อให้ท่านที่สนใจ และเห็นคุณค่าจริงๆ ได้มีส่วนร่วม โดยต้นทุนเฉพาะค่าหนังสือ ราคา ๔๗๐ บาท (แบ่งเป็น เนื้อในหน้าสี จำนวน ๔ หน้า ราคา ๓๒ บาท ที่เหลือเป็นขาว-ดำ จำนวน ๒๘๖ หน้า ราคา ๘๘ บาท โดยราคาค่าทำปกหนังสือ แพงที่สุด คู่ละ ๓๕๐ บาท) รวมค่าส่งอีก จำนวน ๕๐ บาท (ส่งแบบลงทะเบียน ราคา ๓๘ บาท พร้อมกล่องพัสดุ ราคา ๑๒ บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งแอดมินมิได้บวกค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียว เป็นเพียงค่าผลิตและค่าจัดส่งตามจริงเท่านั้น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ไม่มีเสียงบ่น หรือตำนิใดๆ ในเรื่องราคาเลยแม้แต่น้อย แม้แอดมินจะหนักใจอยู่มาก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ มีผู้สนใจร่วมสั่งจองทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๓ เล่ม

ท้ายสุด ได้จัดพิมพ์เพิ่มเติมขึ้นอีก จำนวน ๒ เล่ม เพื่อนำไปมอบให้แก่สํานักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ ดังนั้น ยอดการจัดพิมพ์หนังสือทั้งหมดที่ผ่านมา จึงมียอดอยู่ที่ ๑๒๕ เล่ม ซึ่งแอดมินผู้เรียบเรียง ร่วมกับผู้ช่วยเรียบเรียง และบิดาของผู้เรียบเรียง ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำและตรวจทาน หวังฝากหนังสือนี้ไว้ในแผ่นดิน สืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลาน ทั้งหมดทั้งมวลทำด้วยหัวใจรักและเทิดทูนในบรรพชนโดยแท้

สุดท้าย เพื่อให้ทุกๆ ท่านที่สนใจ ได้มีโอกาสอ่านเนื้อหากัน โดยไม่ต้องเสียทุนทรัพย์ แอดมินจึงขอนำเนื้อหาทั้งหมดที่ได้จัดพิมพ์ไป ลงไว้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ท่านผู้สนใจ ซึ่งสามารถอ่านได้ภายในโพสต์ต่างๆ ที่จะลงต่อไป หรือที่ www.ณนคร.com ซึ่งจะบันทึกไว้เป็นการถาวรต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ดวงพระวิญญาณ และดวงวิญญาณแห่งบรรพชนจะพึงใจ และมอบพลังที่เข้มแข็งในอันที่จะทำสิ่งดีงามให้เกิดแก่วงศ์สกุลสืบไป

สมใจ ณ นคร

(((เรื่องเล่าจาก คุณสมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์))) ขณะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ "สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์" แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ขณะเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระกุศล ณ วัดวังตะวันออก ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

พระองค์ทรงตรัสถามว่า "หนังสืออะไร"

คุณสมใจ ณ นคร ทูลตอบว่า "หนังสือของสกุล ณ นคร เพคะ"

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงตอบกลับมาว่า "ดี ดี ดี" (ดีสามครั้ง)

เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

เรื่องเล่าของ คุณสมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ : โพสต์ไว้ ณ วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


(((วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐))) ส่งมอบหนังสือ "สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตโกสินทร์ ไปยังหอสมุด และห้องสมุดต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงเรื่องราวอันเกี่ยวกับ สกุล ณ นคร และเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตโกสินทร์ต่อไป


เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.ชินเวศ สารสาส หลานคุณยายสาย กำเนิดการ ธิดาพระยานครกุลเชษฏ์ (เอียด ณ นคร) พร้อมด้วยคุณสมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ เข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในการนี้ คุณสมใจ ณ นคร ได้ถวายหนังสือ "สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์" จำนวน ๑ เล่ม เพื่อเป็นเกียรติยศแก่วงศ์สกุล สมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสตอบว่า "ดี ดี"Visitors: 21,626