๓. พิธีวางศิลาฤกษ์พระแท่นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เข้าร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระแท่นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดหน้าพระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๑๙ น. มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธี โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธ โดยพระเทพปัญญาสุธี เจ้าอาวาสวัดแจ้งวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ มีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นประธานครูพราหมณ์ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในนามจังหวัดนครศรีธรรมราช, สายสกุลเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) และมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ วนศ.นครศรีธรรมราช
 
Visitors: 8,071