๔. วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดอรุณฯ ปี ๒๕๕๙

พิธีบวงสรวง, ทำบุญ และวางพานพุ่มถวายสักการะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันคล้ายวันปราบดาภิเษกองค์พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยจากพม่า วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ณ วัดอรุณราชวราราม วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีญาติมิตรสกุล ณ นคร และจาตุรงคกุลไปร่วมงานกันอย่างอบอุ่น
 
Visitors: 8,071