สายที่ ๑ โกมารกุล ณ นคร

หมายเหตุ : การทำผังแสดงภาพในลักษณะนี้ ทำให้ง่ายต่อการมองสายของผู้สืบสกุล ซึ่งจะยังไม่ลงรายละเอียดต่างๆ ถึง ภรรยา ลูก หลาน ทั้งฝ่ายหญิง และชาย เหมือนที่เคยปฏิบัติมา เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนในเบื้องต้น

ต่อเมื่อภาพรวมชัดเจนแล้ว ค่อยลงในรายละเอียดตามรูปแบบเดิมอีกครั้ง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการทำ และเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ สิ่งสำคัญคือ ต้องได้รับความกรุณาข้อมูลจากทายาทผู้สืบเชื้อสาย ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อต่อยอดข้อมูลเดิมให้สมบูรณ์ที่สุดต่อไป

 

Visitors: 8,071