สายที่ ๒ ณ นคร (สายเมืองนคร)


  • หมายเหตุ : การทำผังแสดงภาพในลักษณะนี้ ทำให้ง่ายต่อการมองสายของผู้สืบสกุล ซึ่งจะยังไม่ลงรายละเอียดต่างๆ ถึง ภรรยา ลูก หลาน ทั้งฝ่ายหญิง และชาย เหมือนที่เคยปฏิบัติมา เพื่อให้ง่ายต่อก...
Visitors: 8,071