๐๘-งานมหาโยธินฯ

"งานมหาโยธินรำลึก" จัดขึ้นด้วยลูกหลานใต้ใบบุญแห่งท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ผู้ได้รับพระราชทานนามสกุล "ณ นคร" จากล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ น้อมสำนึกในพระคุณท่าน ตั้งใจเชิดชูเกียรติคุณให้เป็นที่กล่าวขานสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน ด้วยการจัดงานขึ้น โดยมีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ร่วมสมัย มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับท่านเจ้าคุณฯ ให้กับลูกหลานรุ่นปัจจุบันได้ซึมซับรับทราบถึงบรรยากาศเก่าๆ อันดีงาม ที่ทุกคนภาคภูมิใจ ในฐานะลูกหลานผู้อยู่ใต้ร่มเงาแห่งบ้านมหาโยธิน ลูกหลานผู้น้อมสำนึกในคุณแห่งท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ไม่เสื่อมคลาย

Visitors: 21,626