งานมหาโยธินรำลึก ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑


"งานมหาโยธินรำลึก" จัดขึ้นด้วยลูกหลานใต้ใบบุญแห่งท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ผู้ได้รับพระราชทานนามสกุล "ณ นคร" จากล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ น้อมสำนึกในพระคุณท่าน ตั้งใจเชิดชูเกียรติคุณให้เป็นที่กล่าวขานสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน ด้วยการจัดงานขึ้น โดยมีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ร่วมสมัย มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับท่านเจ้าคุณฯ ให้กับลูกหลานรุ่นปัจจุบันได้ซึมซับรับทราบถึงบรรยากาศเก่าๆ อันดีงาม ที่ทุกคนภาคภูมิใจ ในฐานะลูกหลานผู้อยู่ใต้ร่มเงาแห่งบ้านมหาโยธิน ลูกหลานผู้น้อมสำนึกในคุณแห่งท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ไม่เสื่อมคลาย 

 

งานในปีแรก ปี ๒๕๖๑ เป็นการเริ่มต้นเพื่อกำหนดทิศทางการจัดงานครั้งต่อๆ ไป โดยทำกันเป็นกลุ่มย่อย ในวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารบก (ถนนวิภาวดี) ห้อง VIP6 เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยช่วงแรกก่อนเที่ยง เป็นการพบปะพูดคุย ท่านผู้ใหญ่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับท่านเจ้าคุณฯ จากนั้นเป็นการร่วมรับประทานอาหาร พบปะพูดคุย และร่วมร้องเพลงกัน บรรยากาศเป็นแบบกันเอง สบายๆ ในหมู่ญาติสนิท

ภาพบรรยากาศ "งานมหาโยธินรำลึก ครั้งที่ ๑" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแห่ง นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ผู้ได้รับพระราชทานนามสกุล "ณ นคร" จากล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ งานจัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก (ถนนวิภาวดีฯ) วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ... เชิญชมภาพประกอบคำบรรยาย เพื่อได้รู้จักกันในหมู่ญาติมิตร ... โพสต์ไว้ วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑

ภาพที่ ๑ : งานมหาโยธินรำลึก ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑

ภาพที่ ๒ : ก่อนเริ่มงาน คารวะญาติผู้ใหญ่ (คุณเสือ) คุณนุชนินทร์ ณ นคร และภรรยา (คุณชุ) คุณชนินท์ภัค ณ นคร พูดคุยกับ (คุณหนูโต) คุณน้อยอโศก ณ นคร และพลอากาศโทภิญโญ ณ นคร


ภาพที่ ๓ : ก่อนเริ่มงาน (คุณชุ) คุณชนินท์ภัค ณ นคร, (คุณจุ๊) คุณเสขสุรีย์ ณ นคร, (คุณดำ) คุณจาตุรงค์ จาตุรงคกุล, (คุณส้มโอ) คุณนชภัช จาตุรงคกุล, และ (คุณเอก) คุณอดิเทพ ธำรงดุลภาค คู่มั่นหมาย (คุณเอม) คุณเอมกมล ณ นคร (((จากซ้ายไปขวา)))


ภาพที่ ๔ : ก่อนเริ่มงาน (คุณปุ๋ย) คุณพิมลสีว์ ณ นคร สายตรง หลานทวด นายพลเอก ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) อีกท่านหนึ่ง

(คุณหมู) คุณทิพยวรรณ ณ นคร ภรรยา (คุณตุ๊) คุณสิระพงศ์ ณ นคร (เสื้อสีแดง) สนทนากับ (คุณแพท) คุณพัชรินทร์ โกมารกุล ณ นคร ภรรยา (คุณแซม) คุณสมพงษ์ โกมารกุล ณ นคร (เสื้อสีเหลือง)


ภาพที่ ๕ : เริ่มงาน ได้รับความกรุณาจาก (คุณแป๋ว) พ.ท.หญิง ปัญจารีย์ อินทรพงษ์สกุล เพื่อนสนิทของแอดมิน ภณ ณ นคร เป็นพิธีกรดําเนินรายการอย่างยอดเยี่ยม ขอแสดงความขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพที่ ๖ : (คุณตุ๊) คุณสิระพงศ์ ณ นคร ผู้ริเริ่มดำเนินการจัดงาน ซึ่งมีส่วนสำคัญมากที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

 

ภาพที่ ๗ : (คุณตุ๊) คุณสิระพงศ์ ณ นคร อธิบายถึงการสืบสานเจตนารมณ์ของคุณพ่อ คุณทวีป ณ นคร ในการปรับปรุงทำเนียบสกุลวงศ์ ณ นคร (สายเมืองนคร)

ภาพที่ ๘ : คุณโอภาส จาตุรงคกุล ผู้อาวุโสสูงสุดของสายสกุลจาตุรงคกุล วัย ๙๔ ปี รองประธานกรรมการมูลนิธิจาตุรงคกุล ขึ้นกล่าวถึงความสัมพันธ์ของ ๓ สกุล อันประกอบด้วย โกมารกุล ณ นคร, ณ นคร และจาตุรงคกุล ว่าสืบสายโลหิตมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน

ภาพที่ ๙ : เนื่องจากคุณสมใจ ณ นคร ประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ ป่วยกระทันหันไม่สามารถมาร่วมงานได้ พลอากาศโทภิญโญ ณ นคร จึงขึ้นกล่าวในฐานะ ผู้ใหญ่ของสกุล ณ นคร แทน

ภาพที่ ๑๐ : พลอากาศโทภิญโญ ณ นคร เล่าถึงความประทับใจในขณะที่อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาแห่งบ้านมหาโยธิน และมีโอกาสรับใช้ท่านเจ้าคุณฯ

ภาพที่ ๑๑ : (คุณแซม) คุณสมพงษ์ โกมารกุล ณ นคร บุตร คุณไฉน โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ คุณชุติ โกมารกุล ณ นคร หลานทวด พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) ขึ้นกล่าวในฐานะตัวแทนของสายสกุล โกมารกุล ณ นคร

ภาพที่ ๑๒ : (คุณหนูโต) คุณน้อยอโศก ณ นคร สายตรง หลานปู่ นายพลเอก ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) อีกท่านหนึ่ง ขึ้นเล่าความประทับใจเกี่ยวกับท่านเจ้าคุณฯ และบ้านมหาโยธิน

ภาพที่ ๑๓ : (คุณป๊อบ) คุณภาณุจรัส ณ นคร รองประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ ผู้สนับสนุนหลักในงาน ขึ้นกล่าวความประทับใจกับญาติพี่น้อง

ภาพที่ ๑๔ : ก่อนร่วมกันรับประทานอาหาร ถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก ในภาพขาดคุณ (คุณออย) คุณสวัสดิ์ ณ นคร, ส่วน (คุณหนู) คุณบรรยงพล ณ นคร และ (คุณไปร์ท) คุณอนุกูล ณ นคร ยังเดินทางมาไม่ถึง

ภาพที่ ๑๕ : ก่อนร่วมกันรับประทานอาหาร ถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึก ในภาพขาดคุณ (คุณออย) คุณสวัสดิ์ ณ นคร, ส่วน (คุณหนู) คุณบรรยงพล ณ นคร และ (คุณไปร์ท) คุณอนุกูล ณ นคร เดินทางมาถึงพอดิบพอดี

ภาพที่ ๑๖ : บรรยากาศญาติพี่น้องร่วมกันรับประทานอาหาร ๑

ภาพที่ ๑๗ : บรรยากาศญาติพี่น้องร่วมกันรับประทานอาหาร ๒

ภาพที่ ๑๘ : บรรยากาศญาติพี่น้องร่วมกันรับประทานอาหาร ๓ ... ครอบครัว (คุณป๊อบ) คุณภาณุจรัส ณ นคร มีน้องมะลิ คุณฉันทรัตน์ ณ นคร และคุณแม่ คุณ (จัสมิน) คุณหมิง ณ นคร ส่วนท่านทางขวาสุด คือ (คุณแป๋ว) คุณอรวรรณ โกมารกุล ณ นคร ภรรยา เรืออากาศเอก ชาติชาย โกมารกุล ณ นคร บุตรคุณใช่ โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย

ภาพที่ ๑๙ : บรรยากาศญาติพี่น้องร่วมกันรับประทานอาหาร ๔

ภาพที่ ๒๐ : บรรยากาศญาติพี่น้องร่วมกันรับประทานอาหาร ๕

ภาพที่ ๒๑ : บรรยากาศญาติพี่น้องร่วมกันรับประทานอาหาร ๖

ภาพที่ ๒๒ : บรรยากาศญาติพี่น้องร่วมกันรับประทานอาหาร ๗

ภาพที่ ๒๓ : แอดมิน ภณ ณ นคร ถ่ายภาพร่วมกับ (พี่ตุ๊) คุณสิระพงศ์ ณ นคร ผู้ริเริ่มดำเนินการจัดงาน ซึ่งมีส่วนสำคัญมากที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมา และ (คุณแป๋ว) พ.ท.หญิง ปัญจารีย์ อินทรพงษ์สกุล เพื่อนสนิทของแอดมิน พิธีกรดําเนินรายการที่ยอดเยี่ยมของงาน

ภาพที่ ๒๔ : พลอากาศโทภิญโญ ณ นคร ประเดิมร้องเพลง "ญาติเรา" แปลงทำนองจากเพลงบ้านเรา ต่อด้วยเพลง "ปักษ์ใต้บ้านเรา" เป็นปฐมฤกษ์ ก่อนเข้าสู่ช่วงรื่นเริง

ภาพที่ ๒๕ : (คุณชมพู่) คุณภราดา จาตุรงคกุล กรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิจาตุรงคกุล บุตร คุณโอภาส จาตุรงคกุล หลานปู่ ขุนวิสูตรโภชนบำเรอ (เอิบ จาตุรงคกุล) หลานทวด พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่ จาตุรงคกุล) ร่วมร้องเพลง

ภาพที่ ๒๖ : (คุณแซม) คุณสมพงษ์ โกมารกุล ณ นคร บุตร คุณไฉน โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ คุณชุติ โกมารกุล ณ นคร หลานทวด พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) ร่วมร้องเพลง

ภาพที่ ๒๗ : (คุณปุ๋ย) คุณพิมลสีว์ ณ นคร ธิดา คุณพัฒนพงษ์ ณ นคร หลานปู่ คุณหยิบ ณ นคร หลานทวด สายตรง นายพลเอก ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ร่วมร้องเพลง

ภาพที่ ๒๘ : (คุณแพท) คุณพัชรินทร์ โกมารกุล ณ นคร ภรรยา (คุณแซม) คุณสมพงษ์ โกมารกุล ณ นคร ร่วมร้องเพลงคู่กับ (คุณชมพู่) คุณภราดา จาตุรงคกุล

ภาพที่ ๒๙ : (((เตรียมตัวกลับบ้าน))) น้องมะลิ ด.ญ.ฉันทรัตน์ ณ นคร (ชั้น ๘ สายเมืองนคร) ธิดา (คุณป๊อบ) คุณภาณุจรัส ณ นคร และ (คุณจัสมิน) คุณหมิง ณ นคร หลานปู่คุณประทีป และหลานย่าคุณสมใจ ณ นคร หลานทวด คุณกลั่น ณ นคร หลานปู่ทวด เจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีธรรมราช (หนูพร้อม ณ นคร)

ภาพที่ ๓๐ : (คุณตุ๊) คุณสิระพงศ์ ณ นคร (ขวา) ผู้ริเริ่มดำเนินการจัดงาน ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้มีงานนี้ขึ้นมา ถ่ายภาพร่วมกับ (คุณไปร์ท) คุณอนุกูล ณ นคร (กลาง) (ขั้น ๙ สายเมืองนคร) บุตร (คุณหนู) คุณบรรยงพล ณ นคร (ซ้าย) หลานปู่ คุณพัฒนพงษ์ ณ นคร หลานทวด คุณหยิบ ณ นคร และเป็นหลานปู่ทวด สายตรง นายพลเอก ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ความหวังของ ณ นคร (สายเมืองนคร) รุ่นต่อไป

ภาพที่ ๓๑ : ขอบพระคุณครอบครัวที่อบอุ่นของ สายสกุล โกมารกุล ณ นคร จาก ซ้ายไปขวา ๑. (คุณแพท) คุณพัชรินทร์ โกมารกุล ณ นคร, ๒. (คุณแซม) คุณสมพงษ์ โกมารกุล ณ นคร, ๓. (คุณแป๋ว) คุณอรวรรณ โกมารกุล ณ นคร, ๔. (คุณปืน) คุณโกมารชาติ โกมารกุล ณ นคร, ๕. (คุณปุ๊ก) คุณวรอนงค์ (โกมารกุล ณ นคร) เทพอารักษ์ และ ๖. (คุณปิ่น) คุณสิริรัตน์ โกมารกุล ณ นคร

ภาพที่ ๓๒ : (คุณปิ่น) คุณสิริรัตน์ โกมารกุล ณ นคร กับคุณพ่อ (คุณปืน) คุณโกมารชาติ โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ เรืออากาศเอก ชาติชาย โกมารกุล ณ นคร หลานทวด คุณใช่ โกมารกุล ณ นคร หลานปู่ทวด พระศรีไกรลาศ (เชื้อ โกมารกุล ณ นคร) ... หลานปู่ พล.ต.อ.ประยูร โกมารกุล ณ นคร อดีตกรมวังผู้ใหญ่ (พี่ชายแท้ๆ ของคุณปู่)

ภาพที่ ๓๓ : (คุณป๊อบ) คุณภาณุจรัส ณ นคร ถ่ายภาพร่วมกับ (คุณปืน) คุณโกมารชาติ โกมารกุล ณ นคร และ (คุณปิ่น) คุณสิริรัตน์ โกมารกุล ณ นคร ก่อนเดินทางกลับ

ภาพที่ ๓๔ : (คุณแซม) คุณสมพงษ์ โกมารกุล ณ นคร, (คุณปิ่น) คุณสิริรัตน์ โกมารกุล ณ นคร และ (คุณปืน) คุณโกมารชาติ โกมารกุล ณ นคร ก่อนเดินทางกลับบ้าน

ภาพที่ ๓๕ : แอดมิน ภณ ณ นคร, (คุณหนู) คุณบรรยงพล ณ นคร, (คุณป๊อบ) คุณภาณุจรัส ณ นคร, (คุณจัสมิน) คุณหมิง ณ นคร และน้องมะลิ ด.ญ. ฉันทรัตน์ ณ นคร ก่อนเดินทางกลับบ้าน

ภาพที่ ๓๖ : หนังสือ "สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์" เล่มสุดท้ายของแอดมิน ขอมอบให้ (คุณไปร์ท) คุณอนุกูล ณ นคร (ขั้นที่ ๙ สายเมืองนคร) หลานปู่ทวด สายตรง นายพลเอก ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ความหวังของ ณ นคร (สายเมืองนคร) รุ่นต่อไป

ภาพที่ ๓๗ : ก่อนจากกัน เก็บภาพเป็นที่ระลึกอีกหนึ่งรูป พลอากาศโทภิญโญ ณ นคร, (คุณนิด) คุณวนิดา ณ นคร, (คุณปุ๋ย) คุณพิมลสีว์ ณ นคร, (คุณแพท) คุณพัชรินทร์ โกมารกุล ณ นคร, (คุณเอม) คุณเอมกมล ณ นคร กับคุณแม่ (คุณหมู) คุณทิพยวรรณ ณ นคร ภรรยา (คุณตุ๊) คุณสิระพงศ์ ณ นคร

ภาพที่ ๓๘ : ภาพประทับใจ ภาพปิดท้าย (คุณตุ๊) คุณสิระพงศ์ ณ นคร และ (คุณหมู) คุณทิพยวรรณ ณ นคร ภรรยา ในงานมหาโยธินรำลึก วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กับวงศ์สกุลไม่เปลี่ยนแปลง

(((บันทึกความทรงจำดีๆ))) รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน งานมหาโยธินรำลึก ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เรียงตามลำดับหมายเลข

๑. (คุณปิ่น) คุณสิริรัตน์ โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ ๙ (สายสกุล โกมารกุล ณ นคร), ๒. (คุณจัสมิน) คุณหมิง ณ นคร ชั้นที่ ๗ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๓. (คุณมะลิ) คุณฉันทรัตน์ ณ นคร ชั้นที่ ๘ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๔. (คุณป๊อบ) คุณภาณุจรัส ณ นคร ชั้นที่ ๗ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๕. (คุณปุ๋ย) คุณพิมลสีว์ ณ นคร ชั้นที่ ๘ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๖. (คุณเอก) คุณอดิเทพ ธำรงดุลภาค (คู่มั่นหมาย คุณเอมกมล ณ นคร), ๗. (คุณเอม) คุณเอมกมล ณ นคร ชั้นที่ ๙ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๘. (คุณยศ) คุณพีรยศ ณ นคร ชั้นที่ ๗ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๙. คุณโอภาส จาตุรงคกุล ชั้นที่ ๗ (สายสกุล จาตุรงคกุล), ๑๐. พลอากาศโทภิญโญ ณ นคร ชั้นที่ ๗ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๑๑. (คุณหนูโต) คุณน้อยอโศก ณ นคร ชั้นที่ ๗ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๑๒. (คุณนิด) คุณวนิดา ณ นคร ชั้นที่ ๗ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๑๓. (คุณแป๋ว) คุณอรวรรณ โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ ๗ (สายสกุล โกมารกุล ณ นคร), ๑๔. (คุณแป๋ว) พ.ท.หญิง ปัญจารีย์ อินทรพงษ์สกุล (พิธีกรดำเนินรายการรับเชิญ เพื่อนสนิทคุณภณ ณ นคร), ๑๕. (คุณไปร์ท) คุณอนุกูล ณ นคร ชั้นที่ ๙ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๑๖. (คุณจุ๊) คุณเสขสุรีย์ ณ นคร ชั้นที่ ๘ (ณ นคร สายเมืองพังงา), ๑๗. (คุณปุ๊ก) คุณวรอนงค์ (โกมารกุล ณ นคร) เทพอารักษ์ ชั้นที่ ๘ (สายสกุล โกมารกุล ณ นคร), ๑๘. คุณเล็ก ณ นคร ชั้นที่ ๗ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๑๙. (คุณชุ) คุณชนินท์ภัค ณ นคร ชั้นที่ ๘ (ณ นคร สายเมืองตะกั่วป่า), ๒๐. (คุณจุ๊บ) คุณสุธัญญา ณ นคร ชั้นที่ ๗ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๒๑. (คุณแพท) คุณพัชรินทร์ โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ ๘ (สายสกุล โกมารกุล ณ นคร), ๒๒. (คุณหมู) คุณทิพยวรรณ ณ นคร ชั้นที่ ๘ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๒๓. (คุณตุ๊) คุณสิระพงศ์ ณ นคร ชั้นที่ ๘ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๒๔. (คุณหนู) คุณบรรยงพล ณ นคร ชั้นที่ ๘ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๒๕. (คุณปอม) คุณภณ ณ นคร ชั้นที่ ๘ (ณ นคร สายเมืองนคร), ๒๖. (คุณส้มโอ) คุณนชภัช จาตุรงคกุล ชั้นที่ ๙ (สายสกุล จาตุรงคกุล), ๒๗. (คุณปืน) คุณโกมารชาติ โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ ๘ (สายสกุล โกมารกุล ณ นคร), ๒๘. (คุณชมพู่) คุณภราดา จาตุรงคกุล ชั้นที่ ๘ (สายสกุล จาตุรงคกุล), ๒๙. (คุณดำ) คุณจาตุรงค์ จาตุรงคกุล ชั้นที่ ๙ (สายสกุล จาตุรงคกุล), ๓๐. (คุณเสือ) คุณนุชนินทร์ ณ นคร ชั้นที่ ๘ (ณ นคร สายเมืองตะกั่วป่า), ๓๑. (คุณแซม) คุณสมพงษ์ โกมารกุล ณ นคร ชั้นที่ ๘ (สายสกุล โกมารกุล ณ นคร), ๓๒. (คุณออย) คุณสวัสดิ์ ณ นคร ชั้นที่ ๘ (ณ นคร สายเมืองนคร) / (หมายเหตุรูปคุณออย : รูปเพิ่มเติม ขณะบันทึกภาพไม่ได้อยู่ในห้อง)

ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นความรักและผูกพันที่มีต่อบรรพบุรุษ "ในงานมหาโยธินรำลึก ครั้งที่ ๑" ซึ่งจะพยายามจัดให้มีขึ้นสืบไปตราบนานเท่านาน

(((รายงานการเงิน การจัดงานมหาโยธินรำลึก ครั้งที่ ๑))) วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ คณะผู้จัด ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ใหญ่ และญาติพี่น้อง ดังต่อไปนี้

๑. พลอากาศโทภิญโญ ณ นคร ชั้นที่ ๗ (ณ นคร สายเมืองนคร) ประเดิมให้การสนับสนุนเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

๒. คุณภาณุจรัส ณ นคร ชั้นที่ ๗ (ณ นคร สายเมืองนคร) รองประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ ร่วมสมทบสนับสนุนเงินอีก จำนวน ๑๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. คุณสมใจ ณ นคร ชั้นที่ ๖ (ณ นคร สายเมืองนคร) ประธานมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ ร่วมสมทบสนับสนุนเงินอีก จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และ

๔. ญาติพี่น้องผู้เข้าร่วมงาน ร่วมสมทบสนับสนุนเงินอีก จำนวน ๘,๔๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓๓,๙๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

โดยการจัดงานมีค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

ค่าจัดเลี้ยง รวมทุกอย่าง ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รับส่วนลด ค่าห้อง จำนวน ๕๐% และ ส่วนลด ค่าอาหาร จำนวน ๒๐% โดยใช้สิทธิ์ของ (คุณแป๋ว) พ.ท.หญิง ปัญจารีย์ อินทรพงษ์สกุล (พิธีกรดำเนินรายการรับเชิญ ผู้ให้เกียรติมาร่วมงาน) ซึ่งต้องขอแสดงความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งในเรื่องนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก จำนวน ๕๘๐ บาท (ห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๑๓,๐๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน)

ดังนั้น เมื่อนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปหักออกจากเงินสนับสนุนที่ได้ คงเหลือเงิน จำนวน ๒๐,๘๒๐ บาท (สองหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เงินจำนวนนี้ ได้มอบให้ คุณวนิดา ณ นคร ภรรยา พลอากาศโท ภิญโญ ณ นคร ช่วยกรุณารับหน้าที่เป็นเหรัญญิกดูแล สำหรับเป็นทุนจัดงานครั้งต่อไป ซึ่งเงินได้ถูกนำไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ๑๑ เดือน (ดอกเบี้ย ร้อยละ ๑.๒๕ บาท) ณ ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี รังสิต 2 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

โพสต์ไว้ : วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

Visitors: 20,521